اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سامانه خدمات الکترونیکی

منو

اخبار

واحد : فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرسدس بنز از سیستم خدمات پارک خودکار خودرو رونمایی کرد

مرسدس‌بنز با همکاری بوش، سیستم پارک خودکار اختصاصی خودرو را در اشتوتگارت آلمان راه‌اندازی کرده است. ...

صفازاده
واحد : فناوری اطلاعات و ارتباطات

اثر تغییرات آب‌وهوایی بر اقتصادهای بزرگ جهان

اخیرا مرکز تحقیقاتی Moody's Analytics گزارشی را در خصوص میزان تاثیر تغییرات اقلیمی بر بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ارائه کرده است. در این گزارش، میزان تاثیرات دماهای مختلف آب و هوا بر اقتصادهای بزرگ تحلیل ...

دوگان
واحد : دفتر کشاورزی

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق

[clean([clean(کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق با حضور ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی)])] ...

عیدی زاده
واحد : دفتر کشاورزی
عیدی زاده