اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سامانه خدمات الکترونیکی

منو

اثر تغییرات آب‌وهوایی بر اقتصادهای بزرگ جهان

نویسنده : دوگان دوشنبه ، 17 تير 1398 - کد خبر: 27611-144

[detailtitle]
اخیرا مرکز تحقیقاتی Moody's Analytics گزارشی را در خصوص میزان تاثیر تغییرات اقلیمی بر بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ارائه کرده است. در این گزارش، میزان تاثیرات دماهای مختلف آب و هوا بر اقتصادهای بزرگ تحلیل شده که در اینجا تنها به افزایش دمای 4 درجه سانتی‌گراد و عواقب آن پرداخته خواهد شد. 

اخیرا مرکز تحقیقاتی Moody's Analytics گزارشی را در خصوص میزان تاثیر تغییرات اقلیمی بر بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ارائه کرده است.

در این گزارش، میزان تاثیرات دماهای مختلف آب و هوا بر اقتصادهای بزرگ تحلیل شده که در اینجا تنها به افزایش دمای 4 درجه سانتی‌گراد و عواقب آن پرداخته خواهد شد. 

قابل ذکر است که بر اثر این رویداد، برخی بازنده و برخی برنده خواهند بود. کشوری که بزرگ‌ترین صدمه را خواهد دید، هند است که بر اثر افزایش دمای 4 درجه سانتی‌گرادی تا سال 2048، با کاهش 2.45 درصدی در تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. به دنبال آن کشورهایروسیه و چین نیز به ترتیب با 1.43 و 0.62 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی، جزو کشورهایی هستند که بیشترین آسیب اقتصادی را خواهند دید.

از سویی دیگر، کشورهای سردسیر، بر اثر افزایش دما، شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد. کانادا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، کشورهایی هستند که بر اثر افزایش دمای 4 درجه سانتی‌گرادی تا سال 2048، افزایش تولید ناخالص داخلی را خواهند داشت.

در نمودار ارائه شده، پیش‌بینی تاثیر افزایش دمای 4 درجه سانتی گرادی بر تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ جهان تا سال 2048 را مشاهده می‌کنید؛

گالری فیلم

گالری فایل صوتی

فایل ها