اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سامانه خدمات الکترونیکی

منو

اخبار

تست مهدیزاده 1398/09/14
برگزاری کارگاه آموزشی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم صفازاده خیاط مهدیه 1398/09/13
توسعه خدمات آموزشی ویژه فعالان اقتصادی و تجار ایران و افغانستان 1398/09/13
مرسدس بنز از سیستم خدمات پارک خودکار خودرو رونمایی کرد صفازاده 1398/05/07
اثر تغییرات آب‌وهوایی بر اقتصادهای بزرگ جهان دوگان 1398/04/17
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق عیدی زاده 1398/04/16
نگاهی اجمالی به اطلاعات بارش و دمای کشور و استان- بهار 98 عیدی زاده 1398/04/16